საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

ახალშობილთა პირველადი რეანიმაცია სამშობიარო ბლოკშიpdf ვერსია იხილეთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე

 


კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი


(პროტოკოლი)

 

 

ახალშობილთა პირველადი რეანიმაცია სამშობიარო ბლოკში

 

1. დეფინიცია:

 

 

ახალშობილთა რეანიმაცია გულისხმობს ახალშობილის სასიცოცხლო ფუნქციების (სუნთქვა, გულისცემა) აღდგენასა და შენარჩუნებას.

 

ახალშობილთა რეანიმაციის საჭიროების პროგნოზირება ხშირად შესაძლებელია ანტე და ინტრანატალური ანამნეზის გათვალისწინებით (იხ. გაიდლაინი).

 

ახალშობილთა რეანიმაცია მოიცავს შემდეგ საფეხურებს:

 

 

 

 

2. კრიტერიუმები:

 

 

ახალშობილის რეანიმაციის საჭიროების დასადგენად მშობიარობისთანავე საჭიროა 4 ძირითად შეკითხვაზე პასუხი:

 

 

თუნდაც ერთი უარყოფითი პასუხი რეანიმაციის საჭიროების კრიტერიუმია – იწყება რეანიმაციის საწყისი საფეხურები.

 

ყველა დადებითი პასუხი გამორიცხავს რეანიმაციული ჩარევის აუცილებლობას და ხორციელდება სტანდარტული მოვლა (იხ. ახალშობილის მოვლის პროტოკოლი).

 

რეანიმაციის ჩატარება არ არის მიზანშეწონილი, თუ:

 

  • ახალშობილის გესტაციური ასაკი < 23 კვირაზე ან წონა < 500 გ-ზე;
  • გამოხატულია ანენცეფალია;
  • დადასტურებულია მე-13 ან მე-18 ქრომოსომის ტრისომია.
B

 

 

 

3. რეანიმაციის საწყისი საფეხურები: (A საფეხური)

 

 

საწყისი საფეხურები სუფთა სანაყოფე სითხის დროს:

 

საწყისი საფეხურები მეკონიუმით დაბინძურებული სანაყოფე სითხის დროს:

 

  • თავის გამოჭრისთანავე სანაციის რუტინულად ჩატარება არ არის რეკომენდებული
A
    • თუ ახალშობილი აქტიურია (სუნთქავს, კუნთთა ტონუსი კარგია, გცს > 100 წთ) სასუნთქი გზების (ჯერ პირის, შემდეგ ცხვირის) სანაცია ტარდება მექნიკური ასპირატორის 8-10 Fr კათეტერით, უარყოფითი წნევა არაუმეტეს 100 mm Hg;
A

 

 

რეანიმაციის საწყისი საფეხურების ჩატარების შემდეგ საჭიროა ახალშობილის მდგომარეობის შეფასება 3 ძირითადი ნიშნით:
  • სუნთქვა;
  • გულისცემის სიხშირე (ფასდება 6 წამში და მრავლდება 10- ზე, დათვლა ხდება სტეტოსკოპით გულის მწვერვალზე ან ჭიპლარის პულსაციის შეფასებით);
  • კანის ფერი.
A

 

 

ახალშობილის მართვა შეფასების შედეგების მიხედვით: