საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

მჟავა-ტუტოვენი წონასწორობის ინტერპრეტაცია

 

არტერიული სისხლის გაზები: (ABG) ანიონური სხვაობის გამოთვლა:
pH : 7.36 - 7.44 Na+: mEq/L    135 - 145 mEq/L
PCO2 : mm Hg 36 - 44 mm Hg HCO3-: mEq/L    22 - 26 mEq/L
HCO3- : mEq/L 22 - 26 mEq/L Cl-: mEq/L    95 - 105 mEq/L
  ალბუმინი: g/dL    3.5 - 5.0 g/dL
ანიონური სხვაობა: mEq/L    Normal : < 16

 

     

 

მჟავა-ტუტოვენი წონასწორობის ინტერპრეტაცია:

 

 

 

 

სამეანო
ანესთეზიის
სახელმძღვანელო

ორსულობის
კალკულატორი