ტოკოლიზი (დოზირება გინიპრალის ინფუზიისას)

print

გინიპრალი (5 მკგ/მლ)

მლ  
     
განზავებული გამხსნელში მლ-მდე  
     

 

 

 

 
 
მწვავე ტოკოლიზი:
10მკგ (2მლ) გახსნილი 10 მლ-ში ინტრავენურად 5-10 წთ-ის მანძილზე
 
 
მასიური ტოკოლიზი: 0,3მკგ/წთ
 ინფუზიის სიჩქარე = მლ/სთ
მაქსიმალური დღიური დოზაა 430მკგ
 
 
ხანგრძლივი ტოკოლიზი:  0,075მკგ/წთ
ინფუზიის სიჩქარე = მლ/სთ
მაქსიმალური დღიური დოზაა 110მკგ
 
 
შენიშვნა: გამხსნელად შეიძლება გამოვიყენოთ ფიზიოლოგიური ხსნარი, ან 5%-იანი გლუკოზის ხსნარი,
თუ 24-48 საათის განმავლობაში არ ხდება შეტევების განახლება, მკურნალობის გაგრძელება შეიძლება გინიპრალის ტაბლეტებით 0,5 მგ 4-6ჯერ დღეში, პირველი ტაბლეტის მიღება ხდება ინფუზიის შეწყვეტამდე 1-2 სთ-ით ადრე.