დოზირება ლევოსიმენდანის ინფუზიისას

print

პაციენტის გვარი:


     
პაციენტის წონა = კგ
     

ლევოსიმენდანი (2,5მგ/მლ)

მლ  
     
გახსნილი მლ-ში  
     

 

 

 

 

       
საწყისი დოზა:
 6 მკგ/კგ = მლ ინფუზიის სიჩქარე = მლ/სთ  10 წთ-ში
12 მკგ/კგ  = მლ ინფუზიის სიჩქარე = მლ/სთ  10 წთ-ში
       
შემანარჩუნებელი დოზა:
 0,05მკგ/კგ/წთ = მლ/სთ
0,1მკგ/კგ/წთ = მლ/სთ
0,2მკგ/კგ/წთ = მლ/სთ
       
 
შენიშვნა: გამხსნელად შეიძლება გამოვიყენოთ 5%-იანი გლუკოზის ხსნარი,
საწყისი დოზა უნდა გადავასხათ 10 წთ-ის მანძილზე